Zawodymyz 2010-njy ýylda Hytaýyň günorta-gündogaryndaky Fujian welaýatynyň Sýamen şäherinde 20 ýyldan gowrak wagt bäri bu rezin önümlerinde esasy orun eýeleýän başlygymyz jenap Laý tarapyndan döredildi.Resin sungat we senetçilik önümlerini, elde ýasalan senetleri öndüriji we üpjün ediji hökmünde zawodymyz öý we bag ýaşaýyş pudagynda ýokary hilli we stil bilen meşhurlyk gazandy.Önümlerimiziň diňe bir öý we açyk giňişlikleriň estetikasyny ýokarlandyrman, eýsem müşderilerimiziň lezzet alyp biljek funksional elementini üpjün edýändigine buýsanýarys.

Habar býulleteni

Bizi yzarla

  • facebook
  • twiter
  • Baglanyşyk
  • instagram11